Tarmių archyvo garso įrašų duomenų bazė yra kuriama Lietuvių kalbos instituto Tarmių archyvo.


Autorių teisės

Visa bazėje pateikta medžiaga, įskaitant dalių išdėstymą, dizainą, tekstą, grafiką, yra Lietuvių kalbos instituto nuosavybė, saugoma tarptautinių ir Lietuvos Respublikos intelektinės nuosavybės teisės aktų. Draudžiama ją kopijuoti, publikuoti, parduoti, platinti, keisti ar kurti išvestinius produktus, išskyrus atvejus, kai tai leidžia teisės aktai ar šios taisyklės.


Duomenų naudojimas

Jeigu nenurodyta kitaip, duomenų bazėje saugomi garso įrašai yra laisvai prieinami nekomerciniais (mokslinių tyrimų, savišvietos ir mokymo) tikslais registruotiems vartotojams. Asmenys ir organizacijos, norintys duomenis naudoti kitokiais tikslais, turi raštu kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis.
Nepriklausomai nuo prieigos apribojimų, visi norintieji gali laisvai susipažinti su saugomų duomenų aprašais, jei nenumatyta kitaip.
Be Lietuvių kalbos instituto leidimo draudžiama naudoti informaciją kuriant kitus produktus – kompiliacijas, duomenų bazes, žodynus, žinynus ar katalogus. Rengiant mokslinius darbus pasinaudojus bazėje pateiktais duomenimis, literatūros ir šaltinių sąraše būtina nurodyti šį šaltinį ir adresą www.tarmes.lki.lt/Tarmes_Garsai/. Mokslinio darbo tekste vartotinas sutrumpinimas LKITADB.


Nuorodos kitose svetainėse

Draudžiama susieti bazę ar jos dalį su kitais interneto šaltiniais, jei tai galėtų sudaryti įspūdį, kad susiejantis asmuo turi teisę naudotis svetainės medžiaga.


Garantijos

Bazės kūrėjai neatsako už interneto ryšio sutrikimus, kurie trukdo prieigą prie svetainės.